CBDhome.lt

🚚 Nemokamas pristatymas į paštomatą nuo 75 €

Taisyklės ir sąlygos

Bendrosios nuostatos

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir kitais taikomais teisės aktais.

Pirkėjas, užsisakydamas prekes, patvirtina, jog su Taisyklėmis susipažino.

Užsakyti ir pirkti prekes www.cbdhome.lt turi teisę išimtinai tik:
– veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
– juridiniai asmenys. 

Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje.

Prieš pradedant naudotis www.cbdhome.lt rekomenduojame susipažinti su taisyklėmis ir sąlygomis, privatumo politika ir pristatymo informacija.

Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „Tęsti atsiskaitymą“.

Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos  Pardavėjo  duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.cbdhome.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

Pateikęs užsakymą, Pirkėjas privalo priimti prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, taip pat nepiktnaudžiauti Pirkėjo teisėmis ir laikytis teisės aktų reikalavimų.

Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjams sudaryti galimybę užsakyti prekes per www.cbdhome.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo prekių užsakymo metu pasirinktu būdu ir nurodytu adresu.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti jo asmens duomenis laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Pardavėjas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad galėtų įvykdyti Pirkėjo užsakymą. Tačiau išskirtiniais atvejais gali pasitaikyti vienetinių situacijų, kai dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausiančių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo įsigytos prekės. Tokiais išskirtiniais atvejais, nesant galimybės įvykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Siekdamas patenkinti Pirkėjo poreikius, Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui panašią į Pirkėjo užsakytą ar įsigytą prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

Prekių kainos ir užsakymų apmokėjimas

Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM yra įtrauktas į www.cbdhome.lt nurodytas prekių kainas. Prieš Pirkėjui patvirtinant užsakymą, prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.

Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai.
Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
Elektronine bankininkyste, VISA kortele.

Pirkėjas, atsiskaitydamas per elektroninę bankininkystę, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys. Neapmokėjus užsakymo per 2 valandas, užsakymas yra šalinamas iš sistemos.

Prekių pristatymas

Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Tačiau visais atvejais, apie pasikeitusias pristatymo kainas Pirkėjas bus informuojamas prieš jam pateikiant užsakymą.

Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.
Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per Pardavėjo nurodytą prekės pristatymo terminą.
Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.
Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą arba nedelsiant susisiekti su Pardavėju nurodytais kontaktais. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Grąžinimas

Kokybiški kosmetikos gaminiai nekeičiami ir negrąžinami. Dėl nekokybiškų gaminių prašome kreiptis

el.paštu info@cbdhome.lt

Išimties tvarka, kokybišką prekę, įsigytą www.spianato.lt galima pakeisti kita preke. Išimtis yra taikoma tik tada, jeigu pirkėjas tą pačią arba sekančią dieną po pirkimo informuoja asmeniškai. Pirkėjas netikusias prekes gali grąžinti per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos ir atgauti sumokėtus pinigus. Prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos. 

Privalomos sąlygos kokybiškos prekės pakeitimui pagal numatytas išimtis:
• Prekės pakuotė privalo būti nepažeista;
• Prekė keičiama tik į tos pačios arba didesnės vertės prekę;
• Prekės gali būti tik apkeičiamos: pinigų negrąžiname, į mažesnės vertės prekę nekeičiame.

Interneto parduotuvėjė įsigytos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos.

Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą (klientui susisiekus formą atsiunčiame) ir atsiųsti elektroniniu paštu info@cbdhome.lt. Pirkėjas kartu su užpildytu grąžinimo dokumentu turi atsiųsti padarytas grąžinamos prekės pakuotės (ar pačios prekės, jei prekė parduota be pakuotės) nuotraukas.

Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Tačiau visais atvejais, apie pasikeitusias grąžinimo kainas Pirkėjas bus informuojamas prieš jam pateikiant užsakymą.

Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos;
  • Grąžinama kokybiška prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta (kartu turi būti grąžinamos už pirkinį gautos dovanos bei produktai-miniatiūros / mėginukai);
  • Kokybiškų prekių grąžinimo atveju, Pirkėjas turi apmokėti prekių grąžinimo išlaidas (grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš grąžinamos sumos). Kokybiškas prekes Pirkėjas gali grąžinti vienu iš Pardavėjo šiose Taisyklėse nustatytų būdų per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
 • Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš Pardavėjo Pirkėjui grąžinamos sumos.
  • Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, Pirkėjui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.
  • Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810straipsniu;
  • Pinigai už grąžintas prekes grąžinami per 10 dienų nuo tos dienos, kai prekės pasiekia Pardavėją.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

 • Pirkėjui (vartotojui) atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties (t. y. pasinaudojant teise grąžinti kokybišką prekę per 14 dienų), Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos (Pirkėjo sumokėta prekės kaina ir pristatymo išlaidos). Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.228113 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytą įprastinį pristatymo būdą. Atsižvelgdami į tai, grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui nebus grąžinamos papildomos išlaidos, susidariusios dėl to, kad pasirinko kitą negu pasiūlytą Pardavėjo pristatymo būdą.

Prekių grąžinimo būdai:

Jūsų siunta bus paimta kurjerio per 1–2 darbo dienas. Paslaugos kaina – 4,00 Eur (kaina gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius kurjerių partnerių pasiūlymus). Grąžinamos prekės yra tvarkingai supakuojamos pirkėjo ir paruošiamos siuntimui.

Užsakymo atšaukimas

Mes pasiliekame teisę atšaukti užsakymą bei jo išsiuntimą tuo atveju, jeigu užsakytų prekių (ar prekės) kaina buvo nurodyta neteisingai arba jeigu jos nebeturime sandėlyje. Tokiu atveju, mes informuosime apie tai išsiųsdami elektroninį laišką. Nepavykus susisiekti, užsakymas bus automatiškai atšauktas. Taip pat, mes negalime užtikrinti, kad gaminių atspalviai nuotraukose visiškai atitinka gaminių vaizdus, spalvas realybėje.

Norint atšaukti užsakymą prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Scroll to Top